Finština//Finnish language

Minä olen Tereza. Mä asun Muuramessa mutta mä olen kotoisin Tšekkistä, Prahasta. Minä olen tšekkiläinen. Mä oon 24 vuotta vanha ja mun syntymäpäivä on kymmenes toukokuuta. Mulla on iso perhe – äiti, isä, 2 isosiskoa ja isoäiti. Mun vanhempien nimet ovat Eva ja Petr ja mun siskojen nimet ovat Šárka ja Madla. Mun isoädin nimi on Marcela ja hänellä on kissa Pepřík. Mä työskentelen Muuramessa au-pairina ja opiskelen suomea Jyväskylän yliopistossa. Mä puhun tšekkiä, englantia ja vähän suomea ja mä haluan puhua ruotsia. Mä tykkään koirista ja mä haluan koiran mutta mulla ei ole koiraa. Mä harrastan suunnistusta, joogaa, juoksua ja nukkumista. Mä rakastan joulua ja mä tykkään kukista ja mä haluaisin olla kukkakauppias.

(Překlad pod textem/Translation under the text.)Tak tohle o sobě nyní dokážu napsat/říct ve finštině. Není toho mnoho, ale člověk musí být spokojený i s málem :-). Blíží se konec semestru a tedy i závěrečné zkoušky  – poslech, konverzace, psaný test. Mám z toho trochu strach, protože v tom mám v poslední době trochu zmatek… Začátek kurzu byl docela v pohodě (možná i proto, že už jsem něco uměla z Česka), ale poslední týdny naše vyučující zrychlila a začala gramatiku vysvětlovat na přeskáčku, takže nám v tom udělala docela zmatek…

Když jsem do Finska v srpnu jela, přála jsem si, abych po jednom semestru a po 4 měsících žití ve finské rodině alespoň trochu finsky mluvila nebo alespoň rozuměla nejmladšímu Ohtovi. No, moc nemluvím, spíš se mluvit stydím, ale občas rozumím co se děje, o čem se baví nebo na co se nás ptá a vysvětluje vyučující. Což si myslím, že i to je velký pokrok. Jsem moc ráda! Od divno zvuků 😀 až po to, že pochytím něco z konverzace, dokážu něco napsat a říci je super. Na to, že je finština úplně jiná než všechny ostatní jazyky (nejdříve jsem říkala těžká, ale ona je fakt spíš hodně jiná :-)) a i můj učitel finštiny v Česku se jí prý učil dlouho. 

Abych ale byla upřímná, tak jsem si myslela, že toho budu umět trochu víc…  Možná jsem do toho sama nedala úplně vše, ale také mi úplně nesedla vyučují a její způsob učení. Stále je na čem pracovat a bude to trvat dlouho. Hlavní ale je, aby mě to bavilo a proto jsem ráda, že jsem se do finštiny vůbec pustila.

//So this I can write/tell about myself in Finnish. It is not much but I should be happy with something :-). School semester is finishing so also final exams will be soon  – listening, conversation, writing exam. I am a bit scared about it because recently I am a bit lost in it… The beginning of the course was really OK (maybe also because I already knew something from the Czech Republic), but recently our teacher has started explaining everything faster and she is “jumping” from one grammar to another so she is making a bit mess in it…

When I came to Finland in August I wished that after one school semester and 4 months of living in finnish family I will speak or at least understand to the youngest Ohto. Hmm, I do not really speak, I am a bit ashamed 😀 but I understand sometimes what is happening, what they are talking about or what our teacher is asking for and I think it is really good progress… I am really happy about it. From strange sounds 😀 to that I can  understand something from the conversation, I can write and say something is good. First I thought that Finnish is really difficult but then I realized that is “just” really different and even my Czech Finnish teacher told us that he was learning Finnish for a long time.

But to be honest I also thought that I will know a bit more… Maybe I didn’t do everything for it but I also wasn’t really happy with our teacher and her teaching skills. There is still and always will be a lot to work on and it will take long time but the most important is to enjoy it and that is why I am happy that I have started to learn Finnish…

IMG_2267 2

A proč zrovna finština? //And why Finnish?

Přátelé se diví a ptají, proč zrovna finština. Víš, ono se to asi nedá moc pochopit, ale mám k severským zemím mnohem blíže než ke státům jižním, jazyky se mi také líbí více ze severu a proč prostě a jednoduše finštinu neumět, když je to jeden z nejtěžších jazyků světa :-). Nechtěla jsem se jí (pokusit) naučit ale jen kvůli sobě, že se mi dost líbí, ale také kvůli Ohtovi, abych mu něco rozuměla, a vlastně celé K. rodině. Něco umím, něco rozumím, něco dokážu říct a napsat, žádnou velkou konverzaci ani esej z toho nevymlátím, ale jsem ráda, že toho umím už více :-).

//My friends are wondering and asking why Finnish. You know, you can’t really understand to it but I am really close to Northern countries more then Southern countries, even languages on the North I like more and why not to understand and know one of the most difficult language in the world :-). I didn’t want to learn Finnish just because of myself (that I like it a lot) but even more because of Ohto, to understand him, but also whole K. family. I know something, I understand something, I can say and write  something but I can’t manage any good conversation neither write essay but I am really happy that I know more.

IMG_2146

Teď mám v plánu se (zkusit) naučit švédštinu :D. Nevím, co mě to s těma jazykama popadlo, protože pro mě je totiž docela dost těžké se jazyky naučit. Bohudík, že aspoň ta angličtina už k něčemu vypadá, ale řeknu vám, trvalo to hodně dlouho a ani nevím, jak se to najednou stalo, že rozumím a mluvím. Zázrak :D.

Tak mi prosím držte příští pondělí, úterý a pak další pondělí palce :-). Vím, že o nic nejde, protože nepotřebuji žádně kredity, ale nějak mi na tom záleží no 🙂

//Now I would like to learn Swedish :D. I do not really know what is happening with me and languages, because for me is quite difficult to learn languages but I like to know them. Thanks God that I managed to learn English. I mean it was sooo difficult to learn English and I am so happy now that I can speak, write,… I do not even know how did it happen from nothing to speak and understand. Miracle :D.

Please wish me luck for next Monday and Tuesday and next next Monday :-). I know that I do not have to be nervous because I do not need any credits but I care about it 🙂

Krásný zasněžený den (alespoň tady u nás ano :D) a mějte se moc pěkně.

//Wonderful snowy day (at least her in Muurame yes :D) and have a beautiful day.

Tereza ❤

PŘEKLAD 

Minä olen Tereza. Mä asun Muuramessa mutta mä olen kotoisin Tšekkistä, Prahasta. Minä olen tšekkiläinen. Mä oon 24 vuotta vanha ja mun syntymäpäivä on kymmenes toukokuuta. Mulla on iso perhe – äiti, isä, 2 isosiskoa ja isoäiti. Mun vanhempien nimet ovat Eva ja Petr ja mun siskojen nimet ovat Šárka ja Madla. Mun isoädin nimi on Marcela ja hänellä on kissa Pepřík. Mä työskentelen Muuramessa au-pairina ja opiskelen suomea Jyväskylän yliopistossa. Mä puhun tsekkiä, englantia ja vähän suomea ja mä haluan puhua ruotsia. Mä tykkään koirista ja mä haluan koiran mutta mulla ei ole koiraa. Mä harrastan suunnistusta, joogaa, juoksua ja nukkumista. Mä rakastan joulua ja mä tykkään kukista ja mä haluaisin olla kukkakauppias.

//Já jsem Tereza. Bydlím v Muurame, ale pocházím z České republiky, Prahy. Jsem Češka. Je mi 24 let a mé narozeniny jsou 10. května. Mám velkou rodinu – mámu, tátu, 2 starší sestry a babičku. Jména mých rodičů jsou Eva a Petr a jména mých sester jsou Šárka a Madla. Jméno mojí babičky je Marcela a má kocoura Pepříka. Pracuji v Muurame jako au-pair a studuji finštinu na Univerzitě v Jyväskylä. Mluvím česky, anglicky a trochu finsky a chci mluvit švédsky. Mám ráda psy a chtěla bych psa, ale nemám ho. Mými koníčky jsou orientační běh, jóga, běhání a spaní. Miluji Vánoce a mám ráda květiny a chtěla bych být floristkou.

(Pardon za tak zvláštní překlad, ale chtěla jsem to nechat takto jednoduché, aby si to každý mohl snadno přečíst a doplnit do finského textu.)

//I am Tereza. I live in Muurame but I am from the Czech Republic, Prague. I am Czech. I am 24 years old and my birthday is the 10th of May. I have a big family – mother, father, 2 older sisters and grandmother. My parents’ names are Eva and Petr and my sisters’ names are Šárka and Madla. My grandmother’s name is Marcela and she has cat Pepřík. I am working in Muurame as an au-pair and I am studying Finnish at University of Jyväskylä. I speak Czech, English and a little bit of Finnish and I want to speak Swedish. I like dogs and I want to have a dog but I do not have any. My hobbies are orienteering, joga, running and sleeping. I love Christmas and I like flowers so I want to be a florist.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s