Rodiče… <3 Parents…

DSC_1886

Moji rodiče jsou boží! Ano, moc. Občas se navzájem štveme, teda já stoprocentě víc štvu je a možná především svýma neustálýma “super” nápadama jako:,,Mami, tati, jedu do Finska a přerušuju školu…” ,,Mamko, taťko, chci jet pracovat a žít do Stockholmu…”  NEBO ,,Mámo, táto, moc bych si přála psa…” ,,Mamko, taťko, ukončila jsem studium magistra, tak se uvidí, co bude dál…” Úplně si nejsem jistá, jestli mě někdy nechtěli vyměnit nebo se mě vzdát :D, ale po tom, co jsem jeden z božích nápadů uskutečnila – Finsko 2017 – a přijeli mě navštívit, jsem usoudila, že moje nápady nejsou zas tak bláznivé 🙂 No nejsou senzační, myslím rodiče?! 😀 Né všichni rodiče by za svými dětmi přijeli a ještě ke všemu jen na pár dní. A i když jsem jim říkala, že jezdit nemusí, že to není úplně nejlevnější a že se za méně jak měsíc uvidíme doma, tak mi na to táta řekl:,, No ale mi nejedeme jenom za tebou, my se mooc těšíme na Finsko a finskou přírodu.” Pozn.: jsou taky posedlí severskýma státama a také mě už před 3mi lety přijeli navštívit na Erasmus do Finska. Tak jo! Brzy na viděnou… Jo a psa si přeju už asi tak od 6 let a o 18 let později?! Psa nemám… 😀

//My parents are awesome! Yes, a lot. We are sometimes teasing each other, actually I am sure that I am teasing them 100% more 😀 and maybe especially because of my “great” ideas as:,,Mum, dad, I stopped university and I am going to Finland…” ,,Mummy, daddy, I wanna go to work and live in Stockholm…” OR ,,Mum, dad, I would like to have a dog…” ,,Mummy, daddy, I quit my university, I do not know what I will do but let’s see…” I am not pretty sure if they ever wanted me to change for other kid or sell me or something 😀 but after I went to Finland (and I made my idea come true) and they came to visit me, I realized that my awesome ideas are maybe not that crazy :D. Aren’t my parents awesome?! 😀 Not all parents would come to visit their kids and also just for few days… I even told them that they do not have to come, it was not really cheap and I also told them that I will see them in less than one month, home in Prague. My dad answered me:,,But we are not coming just because of you we are really looking forward for Finland and Finnish nature.” Note: They are also obsessed with Northern countries and they came to visit me even 3 years ago to my Erasmus in Finland. OK! See you soon… Ou, and I am wishing to have a dog since I was around 6 years old and after 18 years?! I still do not have any… 😀

DSC_1972DSC_1963

Příjezd byl naplánováný na čtvrtek 16. 11. a odjezd na pondělí 20. 11., tedy celé 3 dny s mejma prdlejma rodičema. Ano, už vím, po kom jsem tak bláznivá! V tom nejlepším slova smyslu 🙂 Pár dní před jejich příjezdem jsem se na ně fakt už hrozně těšila, možná to bylo i kvůli tomu, že jsem měla nějakou krizičku 😀 A když přijeli, byla jsem hrozně dojatá! 😀 

//Arrival was planned for Thursday 16th of November and departure on Monday 20th of November, so three full days with my funny parents. Yes, now I know after whom I am so crazy! In the best possible meaning :-). Few days before arrival I was really looking forward to see them, it was also maybe because I had small crisis :D. And when they came I was really touched! 😀

IMG_2267

V pátek na svátek (V Česku :-)), jsme se vydali prozkoumat Jyväskylä. Rozhledna (kde už jsem byla asi stokrát), náměstí s kostelem (které je tam jenom jedno), zašli jsme i do menzy, ze které byli rodiče nadšení (ostatně jako ségry, ktere jsem tam také v září vzala :D). Hlavní část a možná i nejzábavnější bylo muzeum Alvara Aalta, finského designera a architekta, které bylo fakt boží (jak říkaly a doporučovaly ségry). Skvělou atmošku tomu dodal táta, který nás výstavou tak trochu provedl a povídal nám o tom, i když to vlastně zas tolik neznal. Zájem a zapálení táty historika a nadšence do severských zemí, s pomocí naučných tabulí, vykouzlilo skvělý zážitek z výstavy. Bylo to senzační. Jelikož to tátu hrozně chytlo a pořídil si knížečku o stavbách Alvara Aalta, tak jsme se poté dále vydali na procházku po Jyväskylä se zastávkami u děl Alvara Aalta.

//On Friday, the day of public holiday (in Prague) we went to Jyväskylä. Sightseeing tower (where I was many times), square with the church = Kirkkopuisto (there is just one like this), we even went to school canteen and parents were really happy (also as my sisters were, when they were there in September :D). The main part and maybe the best one was museum of Alvar Aalto, Finnish designer and architect, which was really nice (how my sisters said and recommended). My dad made great atmosphere because he guided us through the exhibition and talked about it, although he did’t know a lot about it. Informative signs with historian’s knowledge and fan of Northern countries made really good experience from the exhibition.

DSC_1801DSC_1823DSC_1838

Sobota byla věru sportovní. Vydali jsme se na delší výlet do Levonmäki – národní park –  a na srandovní poloostrov Joutsniemi, kde je průměr poloostrova tak malý, že vidíš z prostředka poloostrova na obě strany na jezero. Moc krásný, krásná příroda, krásná procházka… Jen jsem byla ještě trochu nemocná, takže jsem to vůbec nemohla udýchat :D. Večer si pro nás finská rodina připravila boží program a tzv. Pikkujoulu = malé Vánoce. Finové tohle slaví těsně před Vánocema, kdy to jsou většinou rodinné oslavy nebo party s kolegy z práce. Večírků bývá i několik po sobě, začínající třeba už začátkem listopadu a občas se i stane, že jsou až/ už v lednu :D. Jedli jsme domácí pizzu, perníčky, pili glögi (s 96% lékařským ethanolem, neptejte se, děsně vtipný, prostě rodina lékařů :D) a večer si mooc užili. Přišli i sousedi, takže se to proměnilo v opravdové Pikkujoulu.

//On Saturday we went for a little hike to Levonmäki national park and to funny peninsula Joutsniemi where diameter of peninsula is so small that you can see from the middle to both sides – lakes. Really nice, beautiful nature, great walk… But I was still a bit ill so I couldn’t breath at all :D. In the evening our Finnish family prepared for us great program so called Pikkujoulu = Little Christmas. Finns are celebrating it before Christmas as a family party or a party with colleagues from work. There are many of them starting for example at the beginning of November and sometimes can happened that they are in January :D. We ate homemade pizza, gingerbreads, drunk glögi (with 96% ethanol, do not ask me, really funny, just a family of doctors:D) and we enjoyed the evening a lot. Also our neighbors came so it was really good Pikkujoulu.

DSC_1815DSC_1831DSC_1871DSC_1874DSC_1859

Z pátku nám na neděli zbývalo několik míst se stavbami od Alvara Aalta a tak jsme se k radnici na Säynätsalo a k chatě na Muuratsalo vydali hned z rána, teda před polednem, ale pro nás ráno :D. Moc hezká místa. Poté jsme zajeli do Nyrölä, kde jsem v září byla se ségrama. Uprostřed lesa je tam jezero, kde je ostrov, na který se můžete přetáhnout na voru. Boží! Když o tom slyšeli rodiče, musela jsem se tam vydat i s nimi. Byli nadšení!! A prý se jim to asi líbilo úplně nejvíce… Tma nás z lesa ale vyhnala velmi brzy (někdy kolem půl 4) a tak jsme jeli zpět do Jyväskylä a Muurame. Boží uzený losos zakončil skvělý den a ještě skvělejší víkend s rodičema. V pondělí ráno jsem mamku s taťkou odvezla na nádraží, zamávala a moc děkovala, že za mnou přijeli.

//From Friday we still had few Alvar Aalto’s place/arts left so we went to Säynätsalo to see   town hall and to Muuratsalo to see his cottage which he designed too. Really nice places. After that we went to Nyrölä where I was in September with my sisters. There in the middle of forests is a lake with a little island and you can cross the water on a little ferry… Awesome!! When my parents heard about it they wanted to go too. They were really happy!!! And they liked it probably the most… The darkness expelled us from the forest really early (around half past 4) so we went back to Jyväskylä and Muurame. Awesome smoked salmon ended up our great day and even more awesome weekend with my parents. On Monday morning I drove them to the train station, waved to them and thanked a lot that they came to visit me.

DSC_1898DSC_1899DSC_1915DSC_1928DSC_1960DSC_1969IMG_2324IMG_2328IMG_2333

Jo a ano, budu mít stále svoje skvělý nápady a zase někam pojedu… 😀 Doufám, že za mnou zase přijedou… 🙂

//Yes and I will still have my awesome ideas and I will again go somewhere… 😀 I hope that they will come to visit me again… 🙂

Děkuju moc mámo a táto ❤ //Thank you so much mummy and daddy ❤

Tereza ❤

DSC_1939
Tohle je ta úplně nejlegračnější fotka… ❤

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s