Jazyková bariéra a návštěva školky…// Language barrier and visiting the daycare…

Je poněkud složité se domluvit s tříletým fiňátkem, když ono neumí anglicky a já neumím finsky. Po pár dnech jsme se ale s Ohtem dostali na podobnou úroveň, kdy on umí říct “lets go” = pojďme, “play” = hrát a auto (které je pro mě i pro něj dost jednoduché, protože se finsky i česky řekne stejně) a já “moi” = ahoj, “Mitä kuuluu?” = Jak se máš?, “Minä olen Tereza” = já jsem Tereza, “Kuka sinä olet?” = kdo jseš, něco málo víc z gramatiky (což mi v hraní stejně nepomůže), čísla a dny v týdnu. Docela si vystačíme. Na hraní nám bohudík opravdu stačí jen auto, lets go a play :D. Dvě z prvních finských “emergency” slov jsem se také naučila “pissa” = čůrat a “kakka” = kakat. Dost důležitý!!! S tím přišlo i první utírání po vy-víte-čem…!!! 😀 Pohodex, maminko zvládám! 😀

//It is a bit difficult to talk/understand to tree years old kid when he doesn’t speak English and I do not speak Finnish. But after few days we were on the same level when he knew how to say “lets go”, “play”, “car” in English (car is pretty easy for both of us because in Finnish and Czech is the same – auto) and me “moi” = hi, “Mitä kuuluu?” = How are you?, “Minä olen Tereza” = I am Tereza, “Kukä sinä olet? = who are you?, a bit more of grammar (which doesn’t really help me in playing), numbers and days in the week. It is enough for us, for now :D. For playing is happily enough car, “lets go” and “play” :D. Two from really emergency words I also learned “pissa” = pee and “kaka” = poo. Really important!!! 😀

IMG_0368

Jakožto nejmladší ze tří dětí mám pramálo zkušenosti o starání se o děti a tak jsem se s Päivi (finská maminka) domluvila, že by bylo možná fajn se jít podívat do Ohtovy školky a trochu pochopit dětskou duši (což docela dost chápu, když jsem taky ještě dítě, ha ha), chvilku tam pobýt, hrát si s Ohtem a ostatními dětmi, pozorovat jak se Ohto chová a reaguje v jiném prostředí a doufat, že mi to pomůže v tom, jak s Ohtem “pracovat”.

Bylo to boží!!! Paní učitelka byla skvělá a hodně statečná, protože sice uměla anglicky, ale občas se zasekla a nevěděla, jak to anglicky dovysvětlit. Tak jsme se společně zasmály a prohodily jen NO NIIN… Také mě naučila pár nových vět ve finštině – “pese kädet” = umyj si ruce a “osaat itse” = zvládneš to/můžeš to udělat. Dětičky běhaly kolem, hrály si, obědvaly a pak šly spát… V ten moment jsem si říkala, jak je to krásné pracovat ve školce, avšak po několika málo dalších dnech mě tento nápad opustil… 😀

S Ohtem už se dostáváme dále… O víkendu jsme se navzájem učili barvy, procvičili čísla a naučila jsem se věty “Mám hlad!”, “Máš hlad?”, atd.

//As the youngest kid of tree siblings I do not really have any experiences in taking care of kids so me and Pävi (Finnish mum) we decided that will be nice if I will visit Ohto’s daycare and understand to kid’s soul (what I kind of understand when I am  still kid, ha ha :D), be there for awhile, play with Ohto and other kids and watch how Ohto behaves in different places and hope it will help me with how to “work” with him.

It was awesome!!! The teacher was great and really brave because she knew English, but sometimes she stopped and didn’t know how to continue. So we laughed together and then we just said NO NIIN… She also taught me few more Finnish sentences – “pese kädet” = wash your hands and “osaat itse” = you can do it. Kids were running around, playing, eating and then went for a sleep… In that moment I was saying to myself how nice would be to be a teacher in the daycare, but after few days I left this idea… 😀

We are getting further with Ohto… During the last weekend we were teaching each other colors, practising numbers and I learned sentences “I am hungry”, “Are you hungry?”, etc.

Myslím, že to snad nějak bude fungovat. 😀

//I think it will work. Somehow. 😀

Mějte krásný zbytek týdne,

//Have a nice rest of the week,

Tereza ❤

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s